Poleas

Mini Double Pulley

Poleas
Polea doble de aluminio.

Mini Single Pulley

Poleas
Polea simple de aluminio

Double Prusik-Minding Pulley

Poleas
Pole de rescate doble

Single Rescue Pulley

Poleas
Polea de rescate

Micro Pulley

Poleas
Polea de aluminio

Aztek Pulley Set

Poleas
Set de poleas de aluminio